TSCA Belgesi Nasıl Alınır

TSCA Belgesi Nasıl Alınır?

ABD’ye Kimyasal Ürün İhraç Etmek İsteyenlerin Bilmesi Gerekenler: TSCA Belgesi

ABD, dünyanın en büyük kimyasal ürün ithalatçılarından biridir. ABD’ye kimyasal ürün ihraç etmek isteyen şirketler, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından yürütülen Zehirli Madde Kontrol Yasası’nın (TSCA) gerekliliklerini yerine getirmek zorundadır. TSCA, insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için kimyasal ürünlerin üretimini, ithalatını, işlenmesini, kullanımını ve atılmasını düzenleyen bir yasadır. TSCA belgesi, kimyasal ürünlerin TSCA kapsamında olduğunu ve EPA tarafından belirlenen standartlara uygun olduğunu gösteren bir belgedir. TSCA belgesi olmadan, kimyasal ürünlerin ABD gümrüklerinden geçmesi mümkün değildir.

TSCA Belgesi Nasıl Alınır?

TSCA belgesi almak için, şirketlerin EPA’ya başvurması ve ithal ettikleri kimyasal ürünlerin TSCA’ya uygun olduğunu kanıtlaması gerekir. TSCA belgesi almak için gerekli belgeler ve adımlar şunlardır:

 • TSCA belgesi başvuru formu doldurulur. Formda, şirketin adı, adresi, iletişim bilgileri, ithal edilen kimyasal ürünün adı, miktarı, kullanım amacı, TSCA uyumluluğu ve güvenlik bilgileri gibi bilgiler yer alır.
 • İthal edilen kimyasal ürünün TSCA kapsamında olduğunu gösteren bir belge sunulur. Bu belge, ürünün TSCA envanterinde yer aldığını, EPA tarafından onaylandığını veya muafiyet kriterlerini karşıladığını gösterir. Bu belge, ürünün üreticisi, tedarikçisi veya distribütörü tarafından sağlanabilir.
 • İthal edilen kimyasal ürünün güvenlik bilgi formu (SDS) sunulur. Bu form, ürünün bileşimi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, tehlikeleri, korunma önlemleri, ilk yardım, yangınla mücadele, sızıntı ve dökülme, depolama ve atık yönetimi gibi bilgileri içerir.
 • İthal edilen kimyasal ürünün etiketi sunulur. Bu etiket, ürünün adı, miktarı, tehlike sınıfı, uyarı işaretleri, güvenlik talimatları ve acil durum numaraları gibi bilgileri içerir.
 • İthal edilen kimyasal ürünün test raporları sunulur. Bu raporlar, ürünün TSCA standartlarına uygun olduğunu gösteren kimyasal analiz, emisyon, toksisite, biyolojik bozunma, ekotoksisite gibi test sonuçlarını içerir.
 • Başvuru formu ve diğer belgeler, EPA’nın ilgili birimine gönderilir. EPA, belgeleri inceleyerek, TSCA belgesi verip vermeyeceğine karar verir. EPA, TSCA belgesi verirse, belgeyi şirkete iletir. EPA, TSCA belgesi vermeyi reddederse, gerekçesini ve itiraz sürecini şirkete bildirir.

TSCA Belgesinin Avantajları Nelerdir?

TSCA belgesi, ABD’ye kimyasal ürün ihraç etmek isteyen şirketler için bir zorunluluk olmasının yanı sıra, birçok avantaj da sağlar. TSCA belgesi, şirketlerin ABD pazarına erişimini sürdürmek ve rekabet avantajı sağlamak için bir fırsat olarak görülebilir. TSCA belgesi, şirketlerin ürün kalitesini, güvenliğini ve çevresel uyumunu artırmalarına yardımcı olur. TSCA belgesi, şirketlerin müşterilerine, tedarikçilerine ve paydaşlarına güven verir. TSCA belgesi, şirketlerin olası yasal sorumluluklardan, cezalardan ve itibar kaybından korunmasına katkıda bulunur.

TSCA Belgesi Almak İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

TSCA belgesi almak isteyen şirketler, TSCA’nın gerekliliklerini ve süreçlerini iyi anlamalı ve takip etmelidir. TSCA belgesi almak için, şirketlerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:

 • TSCA belgesi başvurusu, ithal edilen her kimyasal ürün için ayrı ayrı yapılmalıdır. Aynı ürünün farklı partileri için de ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır.
 • TSCA belgesi başvurusu, ithal edilen kimyasal ürünün ABD’ye girişinden önce yapılmalıdır. Başvuru süresi, EPA’nın inceleme sürecine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, şirketler başvurularını zamanında yapmalı ve gecikmelere karşı hazırlıklı olmalıdır.
 • TSCA belgesi başvurusu, doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler içermelidir. Başvuru formu ve diğer belgeler, EPA tarafından istenen format ve standartlara uygun olarak hazırlanmalı ve sunulmalıdır. Yanlış, eksik veya eski bilgiler, başvurunun reddedilmesine veya geciktirilmesine neden olabilir.
 • TSCA belgesi başvurusu, EPA tarafından verilen bir referans numarası ile takip edilebilir. Şirketler, başvuru durumlarını bu numara ile kontrol edebilir ve EPA ile iletişim kurabilir. Şirketler, EPA’nın talep ettiği ek bilgi veya belgeleri zamanında sağlamalıdır.
 • TSCA belgesi, ithal edilen kimyasal ürünün ABD’ye girişinde gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. TSCA belgesi, ürünün TSCA kapsamında olduğunu ve EPA tarafından belirlenen standartlara uygun olduğunu gösterir. TSCA belgesi olmayan veya geçersiz olan kimyasal ürünler, gümrükten geçirilemez veya geri gönderilebilir.

TSCA Belgesi Sonuç

TSCA belgesi, ABD’ye kimyasal ürün ihraç etmek isteyen şirketler için hem bir zorunluluk hem de bir avantajdır. TSCA belgesi, kimyasal ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermemesini sağlamak için EPA tarafından verilen bir belgedir. TSCA belgesi almak için, şirketlerin EPA’ya başvurması ve ithal ettikleri kimyasal ürünlerin TSCA’ya uygun olduğunu kanıtlaması gerekir.

EPA DANIŞMANLIĞI Çevre Koruma Ajansı Belgelendirme
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ