ISO 9001

ISO 9001 Belgesi Tarihi

Avrupa Birleşik Devletleri kavramı W. Churchill tarafından ortaya atılmış, özünde ikinci dünya savaşı akabinde ortaya çıkan yıkımın giderilmesi ve onarılmasına yönelik bir fikirken; imzalanan anlaşmalar akabinde ülkeler yeniden inşa edildikçe, imar süreçlerinde yer alan işletmelerin üretimde ki farklılıkları ülkeden ülkeye uyumsuz birçok yön olduğu ortaya çıktı. Her ülkenin kullandığı kalite standardı farklılık içermekteydi bu da üretimde çok büyük sorunlar içermekteydi.

Avrupanın hızla imarı söz konusu iken ülkelerce farklılık gösteren bu standartlar telafisi çok zor olan maddi ve zaman kayıplarına neden olmaktaydı. Ara bir çözüm olarak Avrupa ülkeleri MIL-Q-9858 gibi çeşitli askeri standartları kullanmaya başladılar.

Askeri standartların esnek olmayışı çok büyük bir sorun teşkil etmekteydi. Kurumsal yapılarda bu sorunu sivil esaslı bir standartları dizini belirlediler. Temelde yaptıklarını yaz, yazdıklarını yap ve emin ol sloganları ile yola çıkmış ve bu standartların çok daha işlevsek olduklarını görmüşlerdir.

Organizasyonel süreçler ve bunların etkileşimini belgelemek amacıyla “yaptıklarınızı yazın” sloganını, ürün ve hizmetlerinizi gerçekleştirmek ve istenen sonuçları vermelerini sağlamak için yapılan eylemleri için ve Kalite Yönetim Sistemi için ise “yaptığınızdan emin olun” sloganını oluşturmuşlardır.

Ancak her ne kadar bir sivil anlamda ki bir standart daha işlevsel ve esnek olsa da bu standardın diğer ülkelerde de aynı şekilde denetime tabii olan ürünler için iyi bir denetimin gerekliliği doğmuştur. Bu gereklilikte sertifikasyon kuruluşlarının evrimine yol açmıştır.

Amerikan Denizcilik Bürosu ve De Norske Veritas gibi ajanslar yelkenli gemileri sertifikalandırma temel faaliyetlerine ISO 9000 Sertifikasyon hizmetlerini de eklediler. Ulusal akreditasyon kuruluşlar, belgelendirme şirketlerinin standarda uygunluğunu gösteren bireysel kuruluşlara uygunluk belgelerini denetlemesi ve vermeleri için bir akreditasyon sistemi oluşturmuşlardır.

ISO 9001

ISO 9001

Amerikan Kalite Derneğince standartların uygulanması ve eğitimi için yetkili kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla kapsamlı kaynaklar ayırdı. 1990’larda ISO 9000 uluslararası düzeyde benimsenmiş ve çok yoğun şekilde uygulanmıştır. Bu talep yoğunluğu ISO’yu evrensel bir standart haline getirmiş ve tüm endüstriler standardı, onaylanmış bir tedarikçi olmak için temel bir kimlik belgesi olarak benimsedi. Standart yaygın olarak kullanılmasına müteakip profesyonel organizasyonlar da gelişim sağladı ve uygulama teknikleri ve denetimler hakkında çok büyük miktarda veri topladılar.

1987 yılına gelindiğinde ise çok çeşitli ülkelerde, endüstrilerde ve organizasyonlarda uygulamalar çokça sektörel farklılıklardan kaynaklanan kafa karışıklıkları ortaya çıktı. Bu karışıklığa karşın her beş yılda bir revize fikri değişikliklerde sürekliliğin denetim sorunu gibi bir çok sorunu ortaya çıkaracağını düşünmeleri akabinde rafa kaldırılmış bir görüş olup 1994 yılında başlayan revizyon süreci dördüncü ve sonuncu revizyon olan 2015 revizyonu ile sonlanmıştır.

ISO 9001 Anlamı Nedir?

Bilgi teknolojileri alanındaki süreklilik arz eden gelişmeler neticesinde modern dünyada rekabet daha keskin hale gelmiş ve iktisadi bir yarış oluşmuştur. Bu yarışta kazancın ön plana alınıp kalitenin ikinci plana itilip başta insan sağlığı olmak üzere doğaya verilen tahribatın önüne geçilmesi amacıyla geliştirilmiş standartlar güncellenip belirli periyotlarla revize edilmektedir. Bilgi teknolojilerinde ki gelişmeler tek taraflı sadece üretim bölümünde kalmamış aynı zamanda tüketim boyutuna da etki etmiştir.

Tüketicide ki artan biliş oranı tüketilen ürünlerin de nitelik artışına sebep vermiştir. Bu çetin şartlarda ayakta kalabilmek için müşteri taleplerini doğru okuyup ve o talepleri doğru şekilde karşılamak gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilmiş ISO 9001 standartları Kalite Yönetim Sistemi giriş belgesidir.

Üretilen ürünün veya hizmetin belirli bir kalite standardı dahilinde üretildiğini beyan edip kalite standardı inşa etmek isteyen firma, şirket ve kuruluşlar için gereklidir. Kalite yönetim sistemi anlamına gelen ISO 9001 belgesi, açılımı Uluslararası Standartlar Organizasyonu olan ISO kuruluşunca belirlenmiş standartlardır

ISO 9001 Denetimi Nedir?

Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini, karlılığın, verimliliğin ve pazar payının artmasını, verilen firenin azalmasını, etkin şekilde yönetimi, çalışan tatminini, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliğinin denetimi bütünüdür. ISO 9001 Belgesi yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilmektedir

ISO 9001 Standartları Nelerdir?

Kuruluşça müşteri gereksinimlerini ve ürün-hizmetlerinde uygulanabilir mevzuat şartlarını sağlayıp sağlamadığının kanıtlayan sistemdir. ISO 9001 denetimi ise bu belgeyi almaya hak kazanmış kuruluşların standartlardaki uygulamaları denetlemek içindir. İşletmedeki kalite bilincinin geliştirilmesi, verimlilik ve pazar payının artması, maliyetlerin azalmasını, kuruluş içi iletişimin iyileşmesi, verilen firelerin azalması ve ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilirliğin sağlanması gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır.

ISO 9001  Sertifikası Nereden Alınır?

ISO 9001 Belgesi yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilebilmekte olup Eskişehir başta olmak üzere çevre iller olan Kütahya, Afyon, Bursa, Bilecik ve Ankara’da hizmet vermekteyiz. Türkiye’nin her yerinden +90 850 307 71 03 telefon numarasından ya da online iletişim formu ile bizlere ulaşabilirsiniz

Bu yazımızda ISO 9001 Belgesinin tarihçesi nedir, ISO 9001 Belgesinin anlamı nedir, ISO 9001 Belgesinin denetimi nedir, ISO 9001 standartları nelerdir ve ISO 9001 Belgesi nereden alınır konularına açıklık getirmeye çalıştık.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO SİSTEM BELGELENDİRME