Eskişehir ISO 14001

Eskişehir ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili Danışmanlık, Eğitim ve Belgelendirme süreçleriniz için Modeno Patent Eskişehir Belgelendirme Adresiniz!

Eskişehir ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Danışmanlığı nedir?

Modeno Patent olarak Eskişehir ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi danışmanlığı ve eğitim hizmetleri, Daha önce alınmış olan ISO 14001 kalite yönetim sistemi belgesinin sürekliliğini sağlamak için danışmanlık eğitim hizmetleri vermektedir.

Modeno Patent tarafından Uzman Eğitimci ve Danışmanlarımız Firmalara ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi için Danışmanlık Hizmetlerini 4 bölümde sunmaktadır.

ISO 14001 belgesi olmayan firmalar için ISO 14001 belgesinin alınması

ISO 14001 Belgesi olmayan firmalar için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin alınabilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi ve danışmanlık hizmetinin verilmesi sonucunda Çevre Yönetimi Sisteminin kurulması ve uygulanmasını sağladıktan sonra ISO 14001 kalite Belgesi için başvuru yapılması ve Uluslararası Denetçilerin firmaya gelmesini ve ISO 14001 Denetiminin yapılmasını ve Danışmanlığını yaptığımız firmanın Denetimden başarı ile geçmesini sağlayarak ISO 14001 belgesinin almasını sağlıyoruz.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini alacak firmaların baştan en sona kadar tüm süreçlerini yönetiyoruz.

Hatalı Kurulum yapılan ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin iyileştirilmesi ve Güncel olarak Sistemin Revizasyonu

Eskişehir ISO 14001 Çevre Belgesi olan bir firmada Kurulan Kalite Yönetim Sisteminde işlemeyen ve sorunlu yönlerin olması, dokümanların hatalı olması, iş akışının sağlanamaması, kalite yönetim sisteminin personeller tarafından yürütülememesi ve sürekli sıkıntı yaşanması gibi sorunlara çözüm olarak Modeno Patent ISO 14001 Çevre Belgenizin olup ancak sistemin gerekli şekilde çalışmamasındaki hata, eksik ve sorunların en başından sona kadar yenilenmesini sağlamak için personellere eğitim ve firma için danışmanlık hizmetleri ile iyileştirilmesini sağlıyoruz .

Eskişehir ISO 14001 Belgesi için gerekli olan eğitimlerin verilmesi

ISO 14001 Belgesi Yıllık denetimler öncesinde firmanızın sisteme uygun ve süreçlerin sorunsuz olmasını sağlamak amacıyla yapılan ve Firmanızın Denetimlerden sorunsuz geçebilmesi için teknik personele verilen eğitimlerin sağlanmasıdır.

ISO 14001 Sisteminin sorunsuz işleyişini denetlemek için Sürekli Danışmanlık

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi iyileştirilmesi için denetim süreci öncesi ve sonrasında sürekli olarak sistemle alakalı sorunların düzeltilmesi, çevre yönetim sistemi kullanıcılarının sisteme uygun olarak denetimi ve eğitiminin sağlanması, eksikliklerin tespit edilmesi ve anında çözülmesi Modeno Patent sürekli danışmanlık hizmetinin kapsamıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir?

Eskişehir ISO 14001 İşletmelerin çevreye verecekleri veya vermiş oldukları zararların sistematik bir şekilde azaltılması hatta ortadan kaldırılması için geliştirilen Uluslararası bir standarttır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, doğal kaynak tüketiminin azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararın olabilecek en düşük düzeye indirilmesini amaçlayan belirli standartlara bağlı analizleri referans alan bir yönetim modelidir

Üretilen ürünün ilk aşamasından son aşamasına kadar yürütülen tüm süreçler dahil kullanıcıya ulaşma sürecinin de içerisinde olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dönemsel olarak bağımsız denetimlerle kontrol edilen ve uluslararası olarak kabul edilmiş bir standarttır.

Eskişehir ISO 14001 ürünler için olan bir standart değil yönetim sistemi standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir.

Çevre Yönetim performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 Faydaları

 • İşletme faaliyetlerinin çevreye olan etkisi zararlı etkisini ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir hale getirilmesi
 • Yasal sorumluluklara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu kanıtlamak
 • Meydana gelecek acil durumlarda riskleri ve zararı azaltır
 • Maliyetler düşer
 • Atık bırakımı ve Çevreye verilen zarar azalır
 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.
 • Uluslararası ticaret için marka güveni ve bilinirliği oluşturur
 • İşletme kaynaklarını etkin şekilde kullanılması sağlanır
 • Çalışanlara çevre bilinci aşılanır
 • Tüketicilerin ürünlerinizi olan güvenini artırır

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini Vermeye Yetkili Kurumlar Hangileridir?

ISO tarafından belirlenen ve Akredite olan kuruluşlar belgeyi verme yetkisine sahiptir.

 • TURKAK
 • IAF
 • NAC
 • IAS

gibi belirli akredite kuruluşlar bulunmaktadır.

Belgelerinizi alırken en önemli kıstaslardan birisi belgenin kullanım amacı ve akredite bir kuruş tarafından belge alınmasıdır.

eskisehir iso 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini alabilmek için İşletmelerin Uluslararası Standart Organizasyonu tarafından belirlenmiş olan ISO 14001 standartlarını yerine getirmeleri ve belge için başvuru yapmaları gerekir.

İşletmelerin ISO 14001 belgesi için kuruluşlarına standardı kurup standarda uygun olarak süreç yönetimi yapmaları gerekir. Bu nedenle konusunda uzman ISO Danışmanları tarafından işletme yönetimine ve personeline sistemin işleyişi ve nasıl kullanılması gerektiği ile alakalı eğitimlerin verilmesi gereklidir.

Eskişehir ISO 14001 Denetimi öncesinde İşletmenin Standartlara uygunluğunun kontrollerinin yapılması gerekir ki Denetçiler işletmenizi denetime geldiğinde uygunsuzluk ve hata bulmaması ve belgenizin iptal edilmemesi sağlansın.

ISO Danışmanlığı ve ISO eğitimleri ile Modeno Patent işletmenizin ISO denetimlerinden sorunsuz şekilde geçmesi için hem işletmeniz hem personelinizi denetleyip tüm süreci organize ediyor.

Eskişehir ISO Danışmanlığı ve Eskişehir ISO Belgelendirmesi konusunda anlaşacağınız firmalarda en önemli kıstaslardan biri de Bulunduğunuz şehirde çalışacağınız firmanın aktif denetim ve danışmanlık süreçlerini yönetebilir olmasıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
ISO SİSTEM BELGELENDİRME