TASARIM TESCİL BELGESİ KORUMA

TASARIM TESCİL BELGESİ KORUMA

Tasarım Tescil Belgesine ihtiyacınız var mı?

Tasarım Tescil Belgesine sahip olmanız gerekiyor mu?

Kuruluşunuzun Uluslararası kalite kurallarına sahip olduğundan emin olmak ister misiniz?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma hakkında bilgi edinin.

TASARIM TESCİLİ NEDİR?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma nedir?

Tasarım Tescil Belgesi, Tasarım genel olarak, estetik, işlevsel, bağlamsal, kültürel ve toplumsal hususları dikkate alarak bir kişi(kullanıcı) ve insan yapımı çevre arasındaki etkileşime odaklanan bir çalışma ve uygulama disiplinidir.

Bir ihtiyacı veya sorunu ele almak için insanlar, fiziksel öğeler veya daha soyut sistemler için çözümler yaratmakla ilgilidir.

Kavram çok geniş bir yelpazeyi kapsasa da tasarım tescili endüstriyel ve bireysel olmak üzere iki başlıktadır.

Endüstriyel boyutu hizmet ve ürün için yaptırılabilecek tescil çeşitlerinden birisidir.

Endüstriyel tasarım, şahsi tescilden farklı olarak, tescili ürünün dış özelliklerini koruma altına alınmasını sağlamaktadır. Küreselleşme ile artan rekabet koşullarında tasarım hayati öneme sahiptir.

Günümüz endüstrisinin en önemli hususlarında birini tasarımdan kaynaklı uyuşmazlıklar oluşturmaktadır.

Tescil sayesinde ileriye dönük oluşabilecek anlaşmazlıkların önüne geçilmiş olmaktadır. Tasarım tescili ile; üçüncü kişiler tasarım sahibinin izni olmaksızın üçüncü kişilerin tasarım konusu ürünlere dair izinsiz hiçbir işlem yapamaz.

TASARIM TESCİLİ Soyut veya somut, bireysel veya endüstriyel tasarım tescili sahibine, tasarımının tescil haklarından ötürü korunduğunu garanti eder.

Tasarım Tescil Belgesi Koruma ihtiyaçlarınız için dilerseniz online teklif alabilirsiniz.

TASARIM TESCİL BELGESİ KORUMA

TASARIM TESCİL BELGESİ KORUMA

TASARIM TESCİLİ Kapsamı Nedir?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma kapsamı nedir?

Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan

Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı

  1. madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılan

Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren

Yeni olmadığı tespit edilen, tasarım tescil taleplerini reddeder.

Altıncı fıkranın (b) ve (ç) bentleri kapsamında verilen ret kararının tasarımın sadece bir bölümüne ilişkin bulunması halinde, sadece o bölümle ilgili kısmi ret kararı verilir. Kısmi ret sonucunda tescilin devamı için kalan kısmın koruma şartlarını sağlaması ve tasarım kimliğini muhafaza etmesi şarttır.

Kontrollerini kapsamaktadır.

 

Tasarım ve ürün tanımlarına uygun olmaması

Yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması

Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olması

Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri

Başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması

Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi

Kanunun 3. maddesi kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce başvurusunun yapılması

Başvurunun kötü niyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımını içermesi gibi hususlar tasarım tescilinin onaylanmamasına sebep olabilmektedir.

TASARIM TESCİLİ Nasıl Alınır? 

Tasarım Tescil Belgesi Koruma konusunda şirketinizi ve gereksinimlerinizi anlayabilmemiz için bir bizimle iletişime geçerek Teklif Formu doldurmanız gerekli, dilerseniz bunu online teklif formunu doldurarak da yapabilirsiniz.

Verdiğiniz bilgileri; değerlendirme kapsamınızı doğru bir şekilde tanımlayarak size sertifikasyon için bir teklif sunmak için kullanacağız.

Teklifimizi kabul ettiğinizde, MODENO temsilcimiz sizinle iletişime geçecek.

Temsilcimiz, İlk Belgelendirme AŞAMASI için size ziyaret planlaması oluşturur. Dilerseniz online, dilerseniz yüz yüze sistem kurulumu tercihinizi yaparsınız.

Tasarım Tescil Belgesi Koruma kurulumu için yapmış olduğunuz tercihinize göre temsilcimiz ile birlikte bir sistem kurulumu konusunda yardımcı olacağız ve süreç boyunca size rehberlik edeceğiz.

Kurulacak Yönetim sisteminizin modeli önemlidir.

Online kurulum tercih ederseniz, kurulum sürecinde sisteminiz denetçilerimiz tarafından sürekli denetleneceği için kısa sürede denetim döngüsüne dahil edilirsiniz.

Fiziki kurulum tercih ederseniz, sertifikasyon süreci için sisteminizin en az üç aydır tam olarak çalıştığını ve bir yönetim incelemesine ve tam bir iç denetim döngüsüne tabi olduğunu kanıtlayabilmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.

Başarılı bir denetimin ardından, bir sertifikasyon kararı verilir ve eğer olumluysa, MODENO tarafından gerekli standarda ilişkin sertifika denetmenliği tamamlanır. Sertifikanın hem basılı hem de elektronik kopyasına sahip olursunuz.

Unutulmamalı ki; İster Online, ister Fiziki kurulumlar için MODENO, sizlere TASARIM TESCİLİ belgeleri hakkında gerekli bilgi ve adımları kolayca uygulayabileceğiniz bir danışmanlık hizmetini %100 Müşteri Memnuniyeti ve Para İADE GARANTİSİ ile sunar. 

TASARIM TESCİLİ Hangi Sektörler İçin? 

Tasarım Tescil Belgesi Koruma hangi sektörler için gereklidir?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma Sektör ve büyüklük gözetmeksizin tasarım tescili için endüstriyel veya bireysel başvuru yapılabilmektedir.

Tasarım Tescil Belgesi, Sektörü ve büyüklüğü fark etmeksizin tasarım sahibi kurum veya şahıs için uygulanabilir uluslararası bir standart çerçevesine sahiptir.

TASARIM TESCİLİ Faydaları Nedir? 

Tasarım Tescil Belgesi, Tasarımın tasarım sahibinin başvurusunu periyodik yenilemesi halinde 5 yıldan 25 yıla kadar saklanabilmektedir.

Üçüncü kişilerin söz konusu tasarıma dair izinsiz işleminin hukuken önüne geçilmesi

Ticari süreçlerde tasarım sahibinin elinin güçlenmesi

Rekabet gücünün artması

Firma imajının korunması

TASARIM TESCİLİ Ne Kadar Sürede Alınır? 

Tasarım Tescil Belgesi Koruma ne kadar sürede alınır?
Tasarım Tescil Belgesi Koruma
kurulumu sonrası Tasarım Tescil Belgesine sahip olmak için gerekli süre, seçeceğiniz yönetim modeline göre değişmektedir.

Online sistem kurulumu ve Fiziki sistem kurulumu gibi seçeceğiniz modellere göre Tasarım Tescil Belgesine 3 iş günü ya da 3 ay gibi değişik sürelere göre de sahip olabilirsiniz.

Belgelendirme süreçlerin tamamlanması 3 iş günü ile 5 iş günü içerisinde alınabilmektedir.

Belgelendirme sürecinde süre, alınacak Tasarım Tescil Belgesine sahip olma metodunuza göre değiştiği için seçtiğiniz yöntem ve firmanızın şartlarına göre danışmanlarımızdan destek almanız daha doğru bir yöntem olacaktır.

Tasarım Tescil Belgesi Koruma sertifikası tüm başvuruların yapılması ve evrakların hazır olması durumunda ortalama 3 iş günü içerisinde alınabileceği gibi akredite kuruluş şartlarına göre 15 gün ile 20 gün arasında da verilebilmektedir.

İster online, ister fiziki kurulum! Hangi yöntemi seçerseniz seçin, MODENO olarak; sizi sertifikasyon/akreditasyon sürecinden başarı ile geçireceğimizi, sertifika sürecinde firmamız tarafından %100 memnuniyet ile karşılanmaz ya da hata oluşması durumunda ödenen tüm ücretlerin %100’ünü iade edeceğimizi garanti ediyoruz.

TASARIM TESCİLİ Denetimi Nedir?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma denetimi nedir?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma için Denetimler; İç denetimler, tedarikçi veya müşterinin gerçekleştirdiği denetimler ve bağımsız ya da akredite kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen temeli belgelendirmeye dayalı uygunluk denetimleri olarak tanımlanabilir.

Tasarım Tescil Belgesi Koruma denetimlerinde küçük ve büyük olarak uygunsuzluklar bulunabilir.

MODENO baş denetçi ve denetçi danışmanlarımız TASARIM TESCİLİ standardına ait herhangi bir maddesinde uygunsuzluk tespit etmesi durumunda duruma müdahil olur ve uygunsuzların takip denetim gerekliliğini yerine getirirler. Uygunsuzlukların kapatılması için planlı şekilde ziyaret sağlarlar.

MODENO olarak; TASARIM TESCİLİ Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu Dokümanlarının Gözden Geçirme Denetimi sağlar, Dokümantasyonel eksikliğin tamamlanması sağlar.

Tetkik planlaması oluşturarak Raporlar hazırlar ve denetimin sorunsuz geçilmesini sağlarız.

TASARIM TESCİLİ Online Nedir?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma Online Kurulum Nedir?
Faaliyet alanı ne olursa olsun, büyük veya küçük herhangi bir kuruluş tarafından TASARIM TESCİL BELGESİ Tasarım Tescil Belgesi Koruma ihtiyaçlarınız için “ONLINE KURULUM” metodunu tercih edebilirsiniz.

Online TASARIM TESCİLİ Yöntemi; Kolay, düşük maliyetli, çevrimiçi online bir süreçte sağlamak için geliştirilmiş bir modüldür.

Dünyanın farklı yerlerindeki müşterilerimiz için geliştirilen Online modül sayesinde, bilgi sağlanır, çevrimiçi TASARIM TESCİL BELGESİ sertifikalarını yönetilir ve belge teslim edilir.

Online kurulum ile seçilen hizmet, akredite kuruluşu tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda Modeno BAŞDENETÇİLERİ tarafından sürekli kontrolü sağlanır.

Sertifikanızın alınabilecek altyapı yaklaşımını, yüksek standartlar ve hizmet kalitesi çizgisinde denetleme ve sistem kurulumunu tamamlarlar.

Modeno Denetçileri; müşterilerin artan beklentilerini ve yasal gereklilikleri karşılamak için yönetim sistemlerinin etkin bir şekilde sürdürülmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak için müşterilerle birlikte çalışmaktadır.

İç kalite denetimi, kuruluşunuzun yönetim sistemini Uluslararası Kalite Yönetimi Standartlarına göre değerlendirme sürecidir.

Online Sertifikasyon sürecinde kalite yönetim sistemlerine ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir kılavuza erişebilecek ve iç denetiminizi hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacağız.

TASARIM TESCİLİ Online” kurulum tamamen “YENİLİKÇİ YAKLAŞIM” ile ortaya çıkmıştır.

Online TASARIM TESCİLİ, 3 basit adımda profesyonel ve uygun maliyetli danışmanlık hizmetleri ve çevrimiçi online TASARIM TESCİLİ sertifikası sağlar!

Modeno, tüm iş sektörlerinde ve pazarlarda büyük veya küçük şirketler için başarılı çevrimiçi online TASARIM TESCİLİ sertifikasyonu almanızı garanti eder.

TASARIM TESCİLİ Geçerlilik Süresi?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma Sertifikanın geçerlilik süresi nedir?
TASARIM TESCİL BELGESİ belgesi için başvurduğunuzda bir belgelendirme kuruluşundan geçmeniz gereklidir ve farklı belgelendirme kuruluşları farklı hizmet politikası güdüyor olabilir.

Genel olarak sertifikaların çoğu 3 yıl geçerlidir, ancak bazılarının yıllık olarak yenilenmesi gerekir.

TASARIM TESCİLİ sertifikanızın geçerlilik süresi ne olursa olsun, kuruluşunuzun sürekli gözetim denetimlerine tabi olacağını unutmayın.

Bu denetimler normalde yıllık olarak gerçekleştirilir ve kalite yönetim süreçlerinizin hala etkin olmasını sağlamaya hizmet eder.

TASARIM TESCİLİ yenilemesi, gözetim denetimlerinden başarılı şekilde geçilmesi ile olur.

Yıllık yenilenen denetimler başarısızlık ile sonuçlanırsa eğer, 3 yıllık geçerlilik süresi olan TASARIM TESCİLİ Belge sertifikası artık geçerli bir belge değildir.

Tekrar denetimler başarılı olarak yapılmazsa ilgili belge iptal olur veya askıya alınır.

Hiçbir belgelendirme kuruluşu ya da danışmanlık firması, firmanız için size belirli bir yıl aralığı için Tasarım Tescil Belgesi Koruma düzenleyemez.

TASARIM TESCİLİ sertifika belgesi geçerlilik süresi, belgelendirme denetimi sonucu başarıyla tamamlanmasından sonra sertifikanın basım tarihine göre başlamaktadır.

TASARIM TESCİLİ Yasal Gerekçesi Nedir?


Tasarım Tescil Belgesi Koruma yasal bir gereklilik midir?

Tasarım Tescil Belgesi, gönüllülük esasına göre, firma talebi ile verilen bir sertifikadır. 

Tasarım Tescil Belgesinin firma tarafından edinilmesi, yasal manada zorunlu bir durum değildir.

Fakat Tasarım Tescil Belgesi, zorunlu olmamasına rağmen, tıbbi ürünler için birincil ambalaj malzemelerinin tasarımı, üretimi ve tedariği için bir uygulama standardıdır. Belgelendirme amaçları için de geçerlidir.

Bir kuruluşun tıbbi ürünler için birincil ambalaj malzemeleri için geçerli olan düzenleyici şartlar ve Uluslararası Standartlar da dahil olmak üzere müşteri gereksinimlerini tutarlı bir şekilde karşılayan birincil ambalaj malzemeleri sağlama yeteneğini göstermesi gerekmektedir.

Ayrıca olarak özel sektör haricinde bazı durumlar da İhale mevzuatında, Kamu ihalelerine İhaleye katılabilme yeterliği gösteren belgelerden biri olarak TASARIM TESCİLİ belgesi talep edilmektedir.

TASARIM TESCİLİ Fiyatı Maliyeti Nedir?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma maliyeti ve fiyatı nedir?

Birçok farmasötik ve tıbbi cihaz birincil ambalaj malzemeleri üreticileri, TASARIM TESCİLİ sertifikası almak istiyor fakat sertifika maliyetlerini karşılayamayacaklarını düşünüyor.

Ne yazık ki bu durum, TASARIM TESCİLİ akreditasyonuna ulaşmanın birçok finansal avantajını kaçırdıkları anlamına geliyor.

MODENO, TASARIM TESCİLİ sertifikasında tasarruf etmenize yardımcı olabilir. İşletmelerin sertifika almaları için uygun maliyetli bir yol sağlamayı amaçlıyoruz.

Bunu nasıl yapıyoruz? Genel süreci düzene sokarak, uzun danışmalara veya saha ziyaretlerine gerek kalmadan çevrimiçi online olarak başvuruda bulunmanıza ve sertifikanızı almanıza olanak tanıyarak elde ediyoruz.

Online Başvuru ne anlama gelir? Online başvuru ile işletme kaynaklarınızı en üst düzeye çıkarmak için gereken uygulamaları benimsedikçe devam edecek olan, sürecin en başından itibaren paradan tasarruf etmeye başlayacağınız anlamına gelir.

Tasarım Tescil Belgesi Koruma fiyatlandırmalarında 500 tl ile 1000 TL başlayarak, firma yapısı, sektörü, faaliyet alanları, kuruluş yılı, konumu yeri, nace/ea kodu, çalışan işçi sayısı, yönetim, beyaz yaka, mavi yaka görevlileri vb. gibi yapılarına göre değişmektedir.

Talep edilen belge; Başvuru şekli Online mı? Fiziki sistem kurulumu mu? gibi sorulara göre değişiklik göstermektedir.

TASARIM TESCİLİ Neden Bizi Seçmelisiniz?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma için neden bizi seçmelisiniz?

TASARIM TESCİLİ sertifikası için %100 müşteri başarı oranına sahibiz.

Müşterilerimize verimli ve uygun maliyetli bir şekilde TASARIM TESCİLİ sertifikası almalarına yardımcı olan profesyonel TASARIM TESCİL BELGESİ danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Düşük maliyetli çevrimiçi online TASARIM TESCİLİ sertifikasını sunabilen tek kuruluşuz.

Sizi Sertifikasyon Sürecinden Geçireceğimizi, şirketimiz tarafından oluşabilecek tüm hatalar da dahil olmak üzere, müşteri memnuniyeti sağlayamadığımız anda ödenen Tüm Paraların %100’ünü iade edeceğimizi garanti ediyoruz.

Rekabetçi ve şeffaf olmanın yanı sıra iş gereksinimlerinize uygun bir sertifika teklifi sunabilmek için sertifikasyon ihtiyaçlarınızı tam olarak belirlemeye özen gösteriyoruz.

MODENO ile çalışmayı seçmek, ihtiyaçlarınızı ve müşterinizin gereksinimlerini karşılamak için güçlü bir uluslararası varlığa sahip grupların güvencesiyle küresel olarak akredite bir belgelendirme kuruluşları ile ortak olmak demektir.

TASARIM TESCİLİ Eğitimi Nedir?

Tasarım Tescil Belgesi Koruma Nedir?

TASARIM TESCİLİ eğitim seti eğitmenlerimiz tarafından firma ya da şahsınıza özel olarak hazırlanan “online dersler” ile birlikte verilmektedir.

Tasarım Tescil Belgesi Koruma Eğitim Setinde her konu ile ilgili Tecrübeli Denetçi ve Baş denetçi Eğitmenlerimize sorular sorabilir, internet erişimi olan tüm platformlardan sertifika sahibi olabilirsiniz.

Online olarak yürütülen Video eğitimlerini ve sınavları tamamlayarak sertifika sahibi olabilirsiniz.

Eğitimde bulunan dersler ve içerikleri dilediğiniz zaman tekrar tekrar izleyebilir, eğitmenlerimize online olarak dilediğiniz kadar soruyu ücretsiz sorabilirsiniz.

TASARIM TESCİL BELGESİ Denetçilerimiz ve Kalite Yöneticisi Eğitmenlerimiz yıllardır bu sektördeler ve 2002‘den beri binlerce küçük işletmeye ve büyük kuruluşlara sertifika almaları için ihtiyaç duydukları eğitimi sağlıyorlar.

TASARIM TESCİLİ Belgelendirme sürecini sıfırdan takip etmek için ihtiyacınız olan her şeyi oluşturmaya çalışmak yerine, bizim dokümantasyon oluşturma metodumuzu kullanın.

Tekerleği yeniden icat etmek gereksiz! Belgelendirme süreci için tüm saatlerinizi boşa harcamadan önce, görev için dış kaynak kullanımı için sayısız zaman ve para harcamadan önce eğitim şablonlarımızı deneyin.

TASARIM TESCİLİ TEMEL EĞİTİMİ Toplam 8 Ünite, TASARIM TESCİLİ İÇ TETKİK EĞİTİMİ 2 Ünite, TASARIM TESCİLİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 5 Ünite, TASARIM TESCİLİ RİSK ANALİZİ 2 Ünite ve TASARIM TESCİLİ FİNAL SINAVI ile eğitim müfredatını tamamlamış olursunuz.

TASARIM TESCİL BELGESİ KORUMA
KALİTE BELGELENDİRME